Futanaria com iransxe

by  |  09-Dec-2014 10:15

Obenem se je vlada s sporazumom obvezala, da do vključno 13.

oktobra ne bo uveljavila sklepa o odpovedi kolektivnih pogodb v javnem sektorju.

V minulih dneh v stavko vključeni javni uslužbenci pa bodo dobili izplačano plačo za čas stavke.

Po besedah Miščevića so s sporazumom predvsem odprli prostor pogajanjem.

Sporočilo o zamrznitvi stavke mora sedaj priti do stavkovnih odborov in nekaj časa bo potrebnega, da se dogovorjeno udejanji.

Community Discussion