Ang lihim ng ang dating daan

by  |  27-Nov-2015 23:57

Mendiola is the District Director of the Christian Brotherhood International (CBI) in Southern Europe. BWAHAHAHAHAHAHAHA SABOG TALAGA MGA UTAK NG MGA ADDIOTS.

ang lihim ng ang dating daan-12ang lihim ng ang dating daan-67ang lihim ng ang dating daan-68

Bakit sa katoliko ay may rebulto pero sa grupong ang dating daan wala?

Ano ang pagkakaiba sa paniniwala ng katoliko at ng grupong ang dating daan ukol sa mga rebulto?

The main school is located in Quezon City, Philippines where the main temple of the Iglesia Ni Cristo is located.

The Pope appeared to have been amused by Mendiola and even tousled his hair as he ended his brief conversation with the Filipino student who happened to be a member of the INC or the Church of the Christ.

Lucas ; Gawa 1:8 Tinatawag na MANG AALIW...kapwa isinusugo ng Dios at ni Cristo ... ANO BA ANG TAWAG SA MGA TUTOL O LABAN SA ARAL NG PANGINOONG JESUCRISTO? palibhasa ARAL NI BAKLA NA PWDE SILA MAG ASAWA NG DI NILA Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya: sapagka't anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan?

Community Discussion